28.10.2012 г.

Позив на СБНЛ, излагащ основните легионерски цели(20 ЯНУАРИ 1943г.)


Легионерите се борят за:

- обединението на всички български земи под скиптъра на българските царе;

- признаване на Балканския полуостров за жизненопространство на българската нация;

- утвърждаване на единен, революционен политически светоглед,скойто даживеят всички българи;

- изграждане на мощна и вдъхновена политическа организация, в която да се изрази народностната ни физическа и духовна енергия за оделотворяване на българската национална идеология на труда;

- вдъхновено политическо водачество, нямащо нищо общо с юдомасонството и капиталистите чорбаджии, зад което да застане целият народ с вяра и устрем;

- организиране и развихряне на всички сили и възможности, чрез цялостен национален план, за да се достигне максимум стопанска продуктивност, пълна справедливост в социалното разпределение плодовете на националното творчество - материално и духовно;

- политическо единство и издигане на великобългарската култура до най-високата степен на самобитност.

Ние вярваме:

В утрешна легионерска трудова България, в която гражданският дълг ще бъде чест и радост, а животът - празник на силата и красотата.


За България!


Легионерите


(Поппетров,Н. - "Социално наляво, национализмът - напред", С., 2009г., с. 467)Няма коментари:

Публикуване на коментар